Столицы
2 338

1
Москва
2
Париж
3
Лондон
4
Амстердам
5
Москва
{{pointLetter(point)}}
{{pointLetter(point)}}
Закрыть
  1. 2c9ab6286c3518dfc797686127ed5d7fcb95a2ea big
    на самолете Москва — Париж
    ≈ {{(points[1 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
  2. 2
    Париж
    Франция
    на карте
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. 7
    8. 8
    на самолете Париж — Лондон
    ≈ {{(points[2 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
  3. 3
    Лондон
    Великобритания
    на карте
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    на самолете Лондон — Амстердам
    ≈ {{(points[3 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
  4. 4
    Амстердам
    Нидерланды
    на карте
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    на самолете Амстердам — Москва
    ≈ {{(points[4 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
  5. 2c9ab6286c3518dfc797686127ed5d7fcb95a2ea big
{{likesBlock()}}