Хельсинки-Турку-Стокгольм
3 461

1
Санкт-Петербург
2
Хельсинки
3
Турку
4
Стокгольм
5
Санкт-Петербург
{{pointLetter(point)}}
{{pointLetter(point)}}
Закрыть
 1. D97efe6bf1fb057c502cad6a7020432616028bef big
  на самолете Санкт-Петербург — Хельсинки
  ≈ {{(points[1 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  на самолете Хельсинки — Турку
  ≈ {{(points[2 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
 2. 3
  Турку
  Финляндия
  на карте
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  на самолете Турку — Стокгольм
  ≈ {{(points[3 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  на самолете Стокгольм — Санкт-Петербург
  ≈ {{(points[4 - 1].distance / 1000)|number:0}} км
 3. D97efe6bf1fb057c502cad6a7020432616028bef big
{{likesBlock()}}